Håravfall

HÅRAVFALL

Fläckvis håravfall

Manligt håravfall

Fläckvis håravfall


Fläckvis håravfall (alopecia areata) är en så kallad autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper vissa av hårsäckarna. Orsaken till detta är okänd. I de alla flesta fall återkommer hårväxten av sig självt i fläckarna inom 1 år. I vissa fall med enstaka envisa kala fläckar i hårbotten eller ögonbryn kan kortison sprutas in i huden med gott resultat. Upprepad behandling är då dock nödvändig för att upprätthålla resultatet.

Manligt håravfall


De flesta män tappar håret på hjässan i större eller mindre grad. Detta är normalfysiologiskt och ärftligt betingat. Ibland sker dock håravfallet i alltför tidig ålder eller i sådan snabb takt att det ger psykologiska konsekvenser för den som drabbas. Det finns idag receptfria lösningar på Apoteket som kan ha viss effekt vid tidigt håravfall. Receptbelagd tablettbehandling har i studier visat sig ha effekt, även här måste man dock starta behandling innan håravfallet blivit alltför påtagligt. Bedömning inför sådan tablettbehandling görs hos Hudspecialisten i Karlstad. Däremot varnas det för alla "mirakelkurer" som erbjuds i olika annonser i bl a veckotidningar och på internet. Dessa medel saknar bakomliggande dokumentation och bevis för att de fungerar.

Diffust håravfall


Om håravfallet sker diffust, dvs hårväxten ser generellt tunnare ut, kan detta bero på flera orsaker. Läkemedel, infektioner, bristtillstånd, graviditet och stress kan alla orsaka diffust håravfall. En viss labutredning bör göras för att om möjligt finna orsaken.

Hudspecialisten i Karlstad | Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad

Telefon 054 - 18 42 30 | info@hudspecialisten.com

© 2024 hudspecialisten.com